دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

پایان همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیاز های خاص و معرفی مقالات برتر

در این همایش دو روزه متخصصان و پژوهشگرانی از دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور در مورد آخرین دستاوردهای اختلالات یادگیری، آگاه سازی خانواده ها، کودکان پیش فعال، اختلالات عاطفی و ناتوانایی جسمی بحث و تبادل نظر کردند.
دبیر علمی این همایش گفت: از 120مقاله مقاله رسیده دبیرخانه همایش 33مقاله به صورت سخنرانی و 32مقاله دیگر نیز به صورت پوستر درهمایش ارائه شد.
یدالله صفری افزود: سه سال اول زندگی دوره رشد است و زمانی آموزش کودکان با نیازهای خاص را شروع می کنیم که کودک دوره طلایی زندگی خود را پشت سر گذاشته است.
وی گفت: آموزش زودهنگام نیازمند به ابزارهای غربال گری و تشخیص است که تلاش هایی مانند هنجار کردن مقیاس تشخیص رفتارهای سازشی در حال انجام است و آموزش آمادگی و ورود به مدرسه نیاز به هنجاریابی و بازبینی دوباره دارد.
صفری افزود: پردیس شهید باهنر اصفهان قطب آموزشی کودکان با نیازهای خاص در کشور شناخته شده است که باید برای تدوین گرایش های مختلف آموزش کودکان با نیازهای خاص و کارشناسی ارشد آن برنامه ریزی کرد.

وی گفت: 2تا3 درصد از کودکان جامعه با اختلالات یادگیری و پیش فعالی روبرو هستند که با مداخلات زود هنگام و تشخیص به موقع قابل درمان هستند.

در پایان مقالات نفرات برتر به ترتیب معرفی شدند

دکتر امیر قمرانی از دانشگاه اصفهان

دکتر شهرام عروف زاد از دانشگاه فرهنگیان

دکتر محد عاشوری از دانشگاه فر هنگیان اصفهان

الهام عزیزیان از شهرکرد

نسترن مسیبی از گلپایگان

سخنران برتر دکتر جواد راستی  در مورد درمان واقعیت مجازی و دکتر قاسم نوروزی مقایسه اموزش و درمان کودکان با نیاز خاص ایران و انگلستان

 

 


| شناسه مطلب: 102830

تعداد بازدید: 202 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران