دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

دکتر سالار فرامرزی : زمانی آموزش کودکان با نیازهای خاص را شروع می کنیم که کودک دوره طلایی زندگی خود را پشت سر گذاشته است.

سالار فرامرزی صبح امروز در همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازهای خاص اظهار کرد: 120 مقاله در دبیرخانه همایش بررسی شده و بیشتر آن ها از ارزش علمی خوبی برخوردار بوده اند اما به خاطر محدودیت ها و شاخص ها 33 مقاله به صورت سخنرانی و 32 مقاله دیگر به صورت پوستر به همایش ارسال شده است.

وی افزود: محورهای همایش بخش اوتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات عاطفی و ناتوانایی جسمی هستند و یکی از پیام های همایش این است که ما از کشورهای دیگر عقب نمانیم و در محتوا و روش هایی که در آموزش کودکان با نیازهای خاص مورد استفاده هستند در راستای آن ها حرکت کنیم؛ باید گفت که واژه کودکان استثنایی منسوخ شده است که دانشگاه اصفهان چند سالی است در بخش های مربوطه واژه کودکان با نیازهای خاص جایگزین آن کرده است و انتظار داریم که اقداماتی برای تغییر آن صورت بگیرد.

دبیر علمی همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازهای خاص، با بیان این که ما زمانی آموزش کودکان را شروع می کنیم که کودک دوره طلایی زندگی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: سه سال اول زندگی دوره رشد است و تغییرات زیادی در این سنین رخ می دهد که این باید در آموزش کودکان با نیازهای خاص در نظر گرفته شود و در همین راستا پیشنهاد ما شروع آموزش زودهنگام کودکان با نیازهای خاص است.

وی ادامه داد: آموزش زودهنگام نیازمند به ابزارهای غربال گری و تشخیص است که تلاش هایی مانند هنجار کردن مقیاس تشخیص رفتارهای سازشی در حال انجام است و همچنین باید گفت آموزش آمادگی و ورود به مدرسه نیاز به هنجاریابی و بازبینی دوباره دارد.

فرامرزی بیان داشت: یکی از پیام های همایش این است که دوره های آموزش و روان شناسی آموزش کودکان با نیازهای خاص در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد؛ گرایش های دوره تحصیلی کارشناسی در دانشگاه های دولتی برداشته شده است که این در مورد کسانی که در دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری وارد آموزش کودکان با نیازهای خاص می شوند ممکن است به خاطر نگذراندن دوره کارشناسی فاقد دانش نظری کافی شوند.

وی ادامه داد: پردیس شهید باهنر قطب آموزشی کودکان با نیازهای خاص در کشور شناخته شده است که باید این را یک فال نیک دانست و برای تدوین گرایش های مختلف آموزش کودکان با نیازهای خاص و کارشناسی ارشد آن برنامه ریزی کرد.

دبیر همایش و جشنواره کودکان با نیازهای خاص گفت: در دانشگاه فرهنگیان باید در کنار آموزش به پژوهش توجه شود و قطب های پژوهش به وجود آورد.

وی افزود: یکی دیگر از پیام های همایش ایجاد ارتباط و نزدیکی بین سازمان های مربوط همانند سازمان آموزش و پرورش کودکان با نیازهای استثنایی و دانشگاه فرهنگیان است و امیدوار هستیم که ارتباط آن ها و دانشگاه با یکدیگر بیشتر شود.


| شناسه مطلب: 102831

تعداد بازدید: 154 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران