دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

بازتاب اخبار برگزاری همایش کودکان بانیازهای خاص در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ در این همایش دو روزه متخصصان و پژوهشگرانی از دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور در مورد آخرین دستاوردهای اختلالات یادگیری، آگاه سازی خانواده ها، کودکان پیش فعال، اختلالات عاطفی و ناتوانایی جسمی بحث و تبادل نظر کردند.
دکتر یداله صفری ،دبیر علمی این همایش گفت: از 120مقاله مقاله رسیده دبیرخانه همایش 33مقاله به صورت سخنرانی و 32مقاله دیگر نیز به صورت پوستر درهمایش ارائه شد.
یداله صفری افزود: سه سال اول زندگی دوره رشد است و زمانی آموزش کودکان با نیازهای خاص را شروع می کنیم که کودک دوره طلایی زندگی خود را پشت سر گذاشته است.
وی گفت: آموزش زودهنگام نیازمند به ابزارهای غربال گری و تشخیص است که تلاش هایی مانند هنجار کردن مقیاس تشخیص رفتارهای سازشی در حال انجام است و آموزش آمادگی و ورود به مدرسه نیاز به هنجاریابی و بازبینی دوباره دارد.
دکتر صفری افزود: پردیس شهید باهنر اصفهان قطب آموزشی کودکان با نیازهای خاص در کشور شناخته شده است که باید برای تدوین گرایش های مختلف آموزش کودکان با نیازهای خاص و کارشناسی ارشد آن برنامه ریزی کرد.

وی گفت: 2 تا3  درصد از کودکان جامعه با اختلالات یادگیری و پیش فعالی روبرو هستند که با مداخلات زود هنگام و تشخیص به موقع قابل درمان هستند.


| شناسه مطلب: 102833

تعداد بازدید: 217 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران