دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

کارگاه ترسیم طاق و قوس

جلسه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت دبیران ریاضی با موضوع کارگاه ترسیم طاق و قوس  توسط استاد زمانی ساعت ۱۷:۳۰ در خانه ریاضیات اصفهان واقع در خیابان سعادت آباد مقابل مقبره بانو امین تشکیل می شود


| شناسه مطلب: 102974

تعداد بازدید: 65 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران