دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

اجرای طرح پیمایش مطلوبیت خدمات دانشگاه در پردیس شهید باهنر اصفهان

طرح پیمایش مطلوبیت خدمات دانشگاه در تاریخ 16 تا 18 اردیبهشت ماه 97 در پردیس شهید باهنر اصفهان به اجرا در می آید


| شناسه مطلب: 103682

تعداد بازدید: 87 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران