دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

بزرگداشت استاد دکتر سید محمود خاتون آبادی

بزرگداشت استاد دکتر سید محمود خاتون آبادی استاد علوم ریاضی و کامپیوتر در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 در ساعت 17 الی 19 در مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان برگزاری می گردد

سÙدÙØ­ÙÙد خاتÙ٠آبادÛ


| شناسه مطلب: 103954

تعداد بازدید: 119 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران