دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

نظریه ریاضی گام های موسیقی خانه ریاضیات اصفهان

جلسه روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه دبیران ریاضی با موضوع نظریه ریاضی گام های موسیقی خانه ریاضیات اصفهان توسط آقای دکتر سراج در خانه ریاضی اصفهان برگزار می گردد ساعت برگزاری 17:30


| شناسه مطلب: 104271

تعداد بازدید: 89 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران