دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

قابل توجه مهارت آموزان معلمی (ماده ۲۸) ورودی ۹۵ (پودمان دوم)

قابل توجه معلمان راهنما و مهارت آموزان :شیوه  ی ارزشیابی و نمره گذاری کارآموزی  در صفحات 28 و 29 فایل پیوست زیر درج شده است.

لازم است مهارت آموزان گزارش خودکاوی روایتی که در  صفحه 30 فایل پیوست می باشد را به همراه کاربرگهای ارزیابی در صفحات 34 تا 37 را تحویل آقای دکتر نظری دهند.

آخرین مهلت تحویل کاربرگ ها 20 / خرداد / 97

مهارت اموزان عزیز حداکثر تا ۲۰/۳/۹۷ فرصت دارند نمره درس کارآموزی خود را از طریق فرم های مربوطه ای که توسط معلمان راهنما و مدیران واحدهای آموزشی محل کارآموزی شان تکمیل شده است، همرام با لوح فشرده فیلم تدریس شان در حضور معلم راهنما به آموزش پردیس ارائه دهند. مهارت آموزان می توانند فرم های مربوطه را از آقای نظری کارشناس امور مهارت آموزان پردیس تحویل بگیرند. لازم به ذکر است نمره درس آموزش پژوهی نیز حداکثر باید تا پایان خرداد ماه در سامانه ثبت شود و مهارت آموزان باید با هماهنگی با استاد راهنما تکالیف و پروژه مربوطه را تحویل داده باشند.

دفترچه راهنمای کارآموزی پیوست شده است.


| شناسه مطلب: 104373

تعداد بازدید: 739 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران