دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

برگزاری سخنرانی عمومی ریاضی با عنوان نگاهی از درون ، نگاهی از بیرون

برگزاری سخنرانی عمومی ریاضی با عنوان نگاهی از درون ، نگاهی از بیرون دکتر سیاوش شهشهانی چهارشنبه 26/اردیبهشت ماه ساعت 11 دانشگاه صنعتی اصفهان


| شناسه مطلب: 104532

تعداد بازدید: 57 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران