دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

بازدید انجمن شیمی پردیس شهید باهنر اصفهان از پالایشگاه نفت اصفهان

به همت انجمن شیمی پردیس شهید باهنر اصفهان برگزار شد

در روزدوشنبه 24/02/1397اعضای انجمن شیمی پردیس باهنر اصفهان مراسم بازدیدی از پالایشگاه نفت اصفهان به منظور ارتقا سطح علمی و عملی دانشجویان برگزار شد 

در این بازدید دانشجویان با مدرنترین مجموعه تولید بنزین یورو 4 آشنا شدند.


| شناسه مطلب: 104712

تعداد بازدید: 117 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران