دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر اصفهان

این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده ی لقمه های راست شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خان آسمانی کن شتاب

خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه ی موهبت و الطاف بی کران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره بتوانیم  این ماه پر برکت و پر فضیلت را درک نماییم؛ ماهی که خداوند متعال در شأن آن می فرماید: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و بینات من الهدی و الفرقان…»

“ماه رمضان ماهی است که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است.”

و در ادامه آیه می فرماید:

«فمن شهد منکم الشهر فلیصمه…» “پس هر که این ماه را دریابد، باید که در آن روزه بدارد.”

این دهان بستی دهانی باز شد                  تا خورنده ی لقمه های راست شد

لب فرو بند از طعام و از شراب                 سوی خان آسمانی کن شتاب
گر تو این انبان ز نان خالی کنی                 پر ز گوهرهای اجلالی کنی
طفل جان از شیر شیطان باز کن                بعد از آنش با ملک انباز کن
چند خوردی چرب و شیرین از طعام          امتحان کن چند روزی در صیام
چند شبها خواب را گشتی اسیر                  یک شبی بیدار شو دولت بگیر


| شناسه مطلب: 79779

تعداد بازدید: 687 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران